STATE PRESIDENT AND SECRETARY

DELHI
President:
Dr Lalit Mendiratta
Secretary: Dr Manish Gupta

RAJASTHAN
President:
Dr Lakhan Poswal
Secretary: Dr Manoj Agarwal

UTTARAKHAND
President:
Dr Alok Semwal
Secretary: Dr Kishan Singh Bohra

HARYANA
President:
Dr Ajay Arora
Secretary: Dr Harsh Bhayana

PUNJAB
President:
Dr Palvinder Singh
Secretary: Dr Manmeet Sodhi


KASHMIR
President:
Dr Muzafar Jan General
Secretary: Dr Khurshid Ahmed Wani

HIMACHAL PRADESH
President:
Dr Rakesh Sharma
Secretary: Dr Navendu Chaudhary

JAMMU
President:
Dr Ghan Shyam Saini
Secretary: Dr Keerti Sharma

EXECUTIVE BOARD MEMBERS

DELHI
Dr Anurag Agarwal
Dr Peeyush Khanna
Dr Ajay Kumar Gupta

RAJASTHAN
Dr Devendra Sareen
Dr Rakesh Kumar Jora

UTTARAKHAND
Dr Utkarsh Sharma

HARYANA
Dr Satish Kumar Sharma
Dr Narender S Yadav

PUNJAB
Dr Harpreet Singh
Dr Manmeet Kaur Sodhi


JAMMU
DR RAVINDER K GUPTA

ADVISORS

Dr Anil Kumar

Dr Praveen Kumar

Dr Anju Gupta

Dr Rajiv Sehgal

Dr Meenu Singh


Dr Devidyal

Dr ON Bhakoo

Dr Sadbhavna

Dr Inusha Panigrahi

Dr Anil Narang

Dr Amita Trehan

Dr Vishal Guglani

Dr Rupinder Narang

Dr Saurabh Dutta

Dr Bhavneet Bharti

Dr Veena Parmar

Dr Jayshree

Dr Sadhna Lal

Dr Shakuntla Lavasa

Dr Jyotsana Sachdeva

Dr J. K. Sethi

Dr Paramjit Singh

Dr Joseph Mathews

Dr R.P. Bansal

Dr Surjit Singh

Dr Deepak Bansal